prev

Huntingdon Road, Thorndyke, 1924, photo on cambridge2000.com.jpg

nextHuntingdon Road, Thorndyke, 1924, photo on cambridge2000.com.jpg

Thumbnails