prev

Riga, Alberta iela 8. Architect Mikhail Eisenstein. 1903, photo by Alma Pater on Wikipedia.JPG

nextRiga, Alberta iela 8. Architect Mikhail Eisenstein. 1903, photo by Alma Pater on Wikipedia.JPG

Thumbnails